0


آفلاین دوره دنتال فتوگرافی جلسه اول


مبلغ دوره: 100000 تومان


جلسه اول :
کاربردهای عکاسی در دندانپزشکی 
اصول عکاسی دیجیتال 
مفاهیم پایه در عکاسی و کاربرد آنها در دندانپزشکی 
انتخاب تجهیزات 
دوربین 
لنز 
فلش و تجهیزات نوردهی
تجهیزات جانبی ( آینه ، رترکتور ، کانتراستر)
مدیفایرهای نورثبت نام دوره