0


دوره انلاین دندانپزشکی کودکان


مبلغ دوره: 1500000 تومان


عناوين و سرفصلهاي دوره دندانپزشكي كودكان :

تشخیص و طرح درمان پالپ دندان شیری و دایمی جوان

انواع درمان پالپ و تکنیک ها

درمان آبسه حاد و مزمن در کودکان

درمان آنتی بیوتیکی در کوکان

مروری بر تروما و درمان تروما به دندان های شیری و دایمی جوان

ترمیم دندانهای شیری

روکش ssc: موارد تجویز و تکنیک 

کاربرد
فضانگهدار در کودکان: موارد کاربرد و انواع و نحوه ساخت

مروری بر ارتودنسی پیشگیری در کودکان

بی حسی موضعی در کودکان

فلورایدها در کودکان: انواع و نحوه تجویز
کنترل رفتاری کودکانثبت نام دوره