0


آفلاین دوره دنتال فتوگرافی جلسه دوم


مبلغ دوره: 100000 تومان


جلسه دوم : 
مروری بر تجهیزات پایه 
تنظیمات پایه دوربین 
تنظیمات پایه نیکون 
تنظیمات پایه کانن
تنظیمات برای ماکرو گرافی و پرتره
پروتکل ها و نماهای عکاسی دنتال
چگونگی ثبت نماهای پایه 
عکاسی به منظور اسمایل دیزاین 
عکاسی خلاق 
آماده سازی نهایی عکس در کامپیوترثبت نام دوره