0


دوره آنلاین زبان انگلیسی


مبلغ دوره: 500000 تومان


عناوین مباحث دوره :

    ◦    Greetings & small talk
    ◦    Tourism activities 
    ◦    Body language 
    ◦    Most interesting experience 
    ◦    Movies & entertainment
    ◦    Midterm evaluation 
    ◦    Free discussion with a guest 
    ◦    When in airport 
    ◦    Check into a hotel 
    ◦    Communication with your patient 
    ◦    Travel destination 
    ◦    Cars & driving
    ◦    Final evaluationثبت نام دوره