0


دوره جامع کامپوزیت ونیر


مبلغ دوره: 5000000 تومان


مروری بر دندانپزشکی ادهزیو ، باندینگ ها و کامپوزیت ها 

کانسپت لایرینگ و شناخت لایه ها (Layers)

تکنیک های ونیر کامپوزیت ( نمایش ویدیو درمان بیمار بصورت Free Hand و Matrix Technique)

تکنیک ونیر کامپوزیت بر اساس وکس آپ و‌مدل سه بعدی ( نمایش ویدیو)

مروری بر آناتومی و مورفولوژی دندانهای قدامی 

روشهای فینیشنگ ، پالیشینگ و تکسچرینگ 

تمرین عملی شرکت کنندگان بر روی مدلثبت نام دوره